Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring på matrikel 13b Gimming By, Gimming

Randers Kommune har givet Naturstyrelsen Aalborg tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring på matrikel nummer 13b Gimming By, Gimming.

08. februar 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Naturstyrelsen Aalborg tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring på matrikel nummer 13b Gimming By, Gimming.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber onsdag den 9. marts 2016.