Niels Åge Nørager har søgt om tilladelse til at etablere to nye markvandingsboringer på matrikel 4b Bjerre By, Udbyneder

Niels Åge Nørager har søgt om tilladelse til at etablere to nye markvandingsboringer på matrikel 4b Bjerre By, Udbyneder

30. maj 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Ansøger ønsker at etablere et nyt markvandingsanlæg. Anlægget skal bruges i forbindelse med dyrkning af grøntsager.  

Der er søgt om tilladelse til årligt at indvinde 82.000 m3 grundvand.