Fornyet vandindvindingstilladelse til Stevnstrup Vandværk

Fornyet vandindvindingstilladelse til Stevnstrup Vandværk Afgørelse om ikke VVM-pligt

31. august 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Stevnstrup Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 15.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen til kommunens afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 27. september 2016.