Fornyet vandindvindingstilladelse til Sdr. Vinge Vandværk, og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Sdr. Vinge Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 43.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.

07. december 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Sdr. Vinge Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 43.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.  

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 4. januar 2017.