Fornyet vandindvindingstilladelse til Kristrup Vandværk

Fornyet vandindvindingstilladelse til Kristrup Vandværk Afgørelse om ikke VVM-pligt

29. august 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Kristrup Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 230.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen til kommunens afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 26. september 2016.