Fornyet vandindvindingstilladelse til Fløjstrup Vandværk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Fløjstrup Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 4.000 m3 grundvand pr. år.

09. november 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Fløjstrup Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 4.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år. 
Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 7. december 2016.