Fornyet vandindvindingstilladelse til Asferg Vandværk

Fornyet vandindvindingstilladelse til Asferg Vandværk Afgørelse om ikke VVM-pligt

12. september 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Asferg Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 104.000 m3 grundvand årligt. Vandværkets boringer er 85 meter dybe og henter grundvand fra kalken. Tilladelsen gælder i 30 år.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen til kommunens afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 10. oktober 2016.