Fornyet vandindvindingstilladelse til Øster Tørslev Vandværk

Randers Kommune har givet Øster Tørslev Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse.

08. november 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Øster Tørslev Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 95.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.  

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 6. december 2016.