Endelig vandindvindingstilladelse, Vasen Tustrup Hovedgård

Randers Kommune har givet Vasen Tustrup Hovedgård, endelig vandindvindingstilladelse.

31. oktober 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Vasen Tustrup Hovedgård, endelig vandindvindingstilladelse. Tilladelsen gælder i 30 år.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen til kommunens afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 29. november 2016.