Endelig vandindvindingstilladelse, Brusgårdsvej 55 og 55A, 8960 Randers SØ

Randers Kommune har givet Brusgårdvej 55, 8960 Randers SØ endelig vandindvindingstilladelse. Tilladelsen gælder i 30 år. Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Klagefristen til kommunens afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 29. november 2016.

31. oktober 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Brusgårdvej 55, 8960 Randers SØ endelig vandindvindingstilladelse. Tilladelsen gælder i 30 år.
Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
 
Klagefristen til kommunens afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 29. november 2016.