Dronningborg Vandværk har søgt om etablering af undersøgelsesboring

Dronningborg Vandværk, Østre Boulevard 4, 8930 Randers NØ, ønsker at øge indvindingskapaciteten og etablere en forbedret forsyningssikkerhed ved at sprede deres grundvandsindvinding.

03. maj 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Dronningborg Vandværk, Østre Boulevard 4, 8930 Randers NØ, ønsker at øge indvindingskapaciteten og etablere en forbedret forsyningssikkerhed ved at sprede deres grundvandsindvinding.

Dronningborg Vandværks bygninger og nuværende kildeplads ligger inden for bygrænsen og har en begrænset kapacitet. Vandværket søger derfor om tilladelse til at etablere en undersøgelsesboring på matrikel nummer 6l Tjæreby By, Gimming. Hvis boringen kan indvinde vand i tilstrækkeligt omfang og af tilfredsstillende kvalitet, ønsker vandværket at anvende undersøgelsesboringen som indvindingsboring og etablere kildeplads på lokaliteten.

Lokaliteten for den nye kildeplads er placeret i fredsskov ejet af Randers Kommune og i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område).

Ansøgning om etablering af undersøgelsesboring findes på vedhæftede bilag.