Dronningborg Vandværk har fået tilladelse til prøvepumpning af ny boring DGU nr. 69.812

Randers Kommune har givet Dronningborg Vandværk tilladelse til, at der kan indvindes op til 8.500 m3 grundvand til prøvepumpning fra vandværkets nye boring DGU nr. 69.812.

15. august 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Dronningborg Vandværk tilladelse til, at der kan indvindes op til 8.500 m3 grundvand til prøvepumpning fra vandværkets nye boring DGU nr. 69.812.

Prøvepumpning af undersøgelsesboring sker med henblik på, at belyse de hydrauliske og grundvandskemiske forhold på lokaliteten. Samt kortlægning af en fremtidig indvindings eventuelle påvirkning på nabovandværker. 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i Vandforsyningsloven. Tilladelsen kan tages i brug med det samme. Klagefristen udløber den 12. september 2016.