Dronningborg Vandværk har fået tilladelse til at etablere en undersøgelsesboring på matrikel nummer 6l Tjæreby By, Gimming.

Dronningborg Vandværk har fået tilladelse til at etablere en undersøgelsesboring på matrikel nummer 6l Tjæreby By, Gimming. Afgørelse om ikke VVM-pligt.

30. maj 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Dronningborg Vandværk ønsker at undersøge mulighederne for at etablere en fremtidig kildeplads på matrikel nummer 6l Tjæreby By, Gimming. Vandværket ønsker at øge indvindingskapaciteten og etablere en bedre forsyningssikkerhed ved at sprede sin grundvandsindvinding. Den nye kildeplads er placeret i fredskov og råvandet skal sendes direkte ned til vandværkets nuværende bygninger og anlæg.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen til kommunens afgørelse om tilladelse til etablering af undersøgelsesboring samt VVM-afgørelse udløber den 27. juni 2016.