Vester Tværvej 13, 8900 Randers C - Ansøgning om nedrivning

Bevaringsværdig bygning – Ansøgning om nedrivningstilladelse Matr.nr. 151al Randers Markjorder

11. august 2016 - Oprettet af Merethe Bering

 

Der er ansøgt om nedrivning af gammel villa i forbindelse med nybyggeri af boliger til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Bygning er opført i 1904 og registreret med bevaringsværdi - save 4. Nedrivningsanmeldelse vedr. ovennævnte bygning offentliggøres hermed i henhold til Bygningsfredningsloven § 18 med en indsigelsesfrist på 4 uger, gældende til torsdag den 8. september 2016.

Sagsmateriale: Bygningsrapport Vester Tværvej 13

Hvis du har bemærkninger, kan du sende dem til plan@randers.dk inden fristudløb