Fordebat - projekt for nye vindmøller ved Overgaard

Fordebat. Indkaldelse af idéer og forslag vedr. projekt for nye vindmøller ved Overgaard

17. november 2016 - Oprettet af Merethe Bering

Randers Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af 26 nye 149,99 m høje vindmøller i den nordlige del af den eksisterende vindmøllepark ved Overgaard. Der er tale om at udskifte 12 eksisterende ældre vindmøller med nye vindmøller, samt at opstille 14 nye møller på placeringer, hvor der ikke tidligere har været vindmøller.

Indbydelse til debat og offentligt borgermøde

Byrådet har besluttet at igangsætte planlægning for det ansøgte projekt. Da vindmølleprojektet er VVM-pligtigt, skal Randers Kommune hermed indkalde idéer og forslag til indholdet af den kommende VVM-redegørelse.

Alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndigheder har mulighed for at komme med forslag og idéer til indholdet i VVM-redegørelsen.

Debatperioden løber over fire uger, fra den 16. november til den 14. december 2016.

Et offentligt borgermøde om projektet og den kommende planlægning, vil blive afholdt i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november 2016 fra kl. 19.00 til 21.00.

Alle er velkomne til at komme og høre om projektet og den kommende planlægning.

Det ansøgte projekt

Ud af de 26 møller ønskes 9 opstillet i kommuneplanens vindmølleområde ”Overgaard III”. Der har ikke tidligere været opstillet møller i dette område. Rammeområdet skal udvides mod vest for at give plads til de tre vestligste møller, hvorfor dette forudsætter et kommuneplantillæg. Udvidelsen af ”Overgaard III” mod vest svarer til den udvidelse, der indgik ved fordebatten om vindmølleplanlægning i juni 2016.

12 af de ansøgte møller ønskes opstillet ved udskiftning af 12 eksisterende 100 m høje vindmøller i de tre nordligste rækker af kommuneplanens rammeområde ”Overgaard I”.

5 af de ansøgte møller ønskes opstillet inden for ”Overgaard I”, på arealer med fredskov, hvor der ikke tidligere har været opstillet møller. Miljøministeriet har tidligere meddelt dispensation til opstilling af møller i fredskov ved Overgaard. Dispensationen fornyes ved ansøgning til ministeriet.

Høringsfrist

Har du bemærkninger til det ovennævnte projekt, kan du skrive ind til Randers Kommune med dit høringssvar senest den 14. december 2016.

Send dit høringssvar på e-mail til plan@randers.dk, eller med alm. post til Randers Kommune, Miljø og Teknik, Plan, Odinsgade 7, 8900 Randers.

Mere information og debatmateriale