Vandløbsprojekter i høring

Randers Kommune vil i samarbejde med lodsejerne gennemføre indsatser til forbedring af vandløbskvaliteten efter Vandplan 1 i 4 vandløb.

18. maj 2016 - Oprettet af Lone Jørgensen

Vandplanprojekternes overordnede formål er som udgangspunkt, at forbedre levestederne for vandløbets flora og fauna, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje samtidig med, at vandmiljøet som helhed forbedres.
Projekterne er i høring til onsdag den 10. juli 2016.
vandløbsprojekter - forundersøgelser (AAR 11-155 ) - Forundersøgelse (AAR 58-955) - Rødbæk (detailprojekt)