Sejladskontrol i Gudenåsystemet 2016

Sejladssæsonen er så småt ved at begynde i Gudenåsystemet – både for folk, der sejler med motorbåd og folk, der foretrækker rugbrødsmotoren i kano, kajak og robåd. Fælles for brugergrupperne er dog, at de ikke er alene på vandet. De sejlende på alle strækninger af Gudenåen vil blive mødt af politiet og kommunerne, der i lighed med tidligere år holder øje med de sejlende – også uden for normal arbejdstid. Fokus for kontrollerne er bådregistrering og sikkerhed til søs.

10. maj 2016 - Oprettet af Lone Jørgensen

Pas på dig selv og de andre

Selv om det lovpligtigt at medbringe det antal rednings- eller svømmeveste, som der er personer i fartøjet, er det ikke lovpligtigt at bære vestene. Det er dog en rigtig god idé at have dem på. Alle kan være uheldige og falde overbords – også selv om det ikke er hårdt vejr Myndighederne oplever ved kontroller, at mange opbevarer deres redningsveste svært tilgængelige. Det er en rigtig dårlig løsning at gemme vestene for langt væk, da uheld og nødsituationer som regel sker uden varsel. Bødetaksten for manglende rednings- eller svømmevest er 600 kr.

Vær opmærksom på, at det kan være omkostningsfuldt at putte meget andet end en person inden for vesten – spiritussejlads er både farligt og dyrt. Bødestørrelsen afhænger bl.a. førerens årlige bruttoindtægt og promillens størrelse. En promille på eksempelvis 1 i et fritidsfartøj, der kræver speedbådscertifikat, udløser typisk en bøde svarende til en netto månedsløn og frakendelse af speedbådscertifikatet. Promillens størrelse afgør, om frakendelsen er betinget, ubetinget eller for bestandig. Promiller over 2.00 straffes med fængsel.

Kontrollerne på Gudenåsystemet har også fokus at få farten ned. Høj fart opleves på visse strækninger af Gudenåen som et stort problem af Gudenåens bløde trafikanter; især hækbølger kan skabe farlige situationer. Alle motorbådssejlende - også folk, der kortvarigt gæster Gudenåsystemet - opfordres til at sætte sig ind i reglerne for området og udvise almindelig omtanke, når de sejler. Sejladsreglerne kan findes på www.sejladspaagudenaaen.dk.

Husk motorbådsregistrering

Alle motorbåde i Gudenåsystemet skal føre et gyldigt bådregistreringsnummer – det gælder også turister. Viser en kontrol manglende eller ugyldig registrering, er bødetaksten 1.000 kr. Det er nemt at få et registreringsnummer via Gudenåens online registreringssystem – www.sejladspaagudenaaen.dk. Har man fast tilknytning til en Gudenåkommune, kan man få tildelt et permanent registreringsnummer. Bådejeren skal selv sætte registreringsnummeret på båden og sørge for at holde registreringen gyldig, ved at betale det årlige registreringsgebyr på 200 kr. Er man derimod gæst i Gudenåsystemet, skal båden registreres med et gæsteregistreringsnummer. Det koster 30 kr. og er gyldigt i 14 dage. Side 2

Fakta:

Alle motorbåde, også både med elmotor og hjælpemotor, skal registreres og have et gyldigt registreringsnummer på båden, før man må sejle i Gudenåsystemet. Man registrerer og betaler for sin motorbådsregistrering på www.sejladspaagudenaaen.dk

Har man tilknytning til Gudenåsystemet (dvs. bor eller har fast liggeplads eller sommerhus i en Gudenåkommune), kan man tildeles et fast bådnummer – pris: 200 kr. pr. år. Der kan være sagsbehandlingstid ifm. tildelingen.

Er man gæst/turist på Gudenåsystemet, kan et tidsbegrænset gæstenummer fås for 30 kr. (14 dages gyldighed) på www.sejladspaagudenaaen.dk. Der er ingen sagsbehandlingstid, og man kan sejle så snart, der er betalt.

Har båden ikke et registreringsnummer eller er registreringsnummeret ugyldigt, er bødetaksten 1000 kr.

Yderligere oplysninger: Majbritt Kjeldahl Lassen, Koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat (51 44 49 43; makla@silkeborg.dk)