Sejlads med Ponton gummibåd på Gudenåen.

Natur og miljøafdelingen har givet tilladelse til sejlads med ponton gummibåd for 1. person på Gudenåen.

21. juni 2016 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Tilladelsen til ponton gummibåd på Gudenåen