Rød Bæk ved Ålum, fjernelse af spærring.

Randers kommune har givet tilladelse til fjernelse af en spærring i Rød Bæk ved Ålum.

12. juli 2016 - Oprettet af Lone Jørgensen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klagefristen udløber den 9. august 2016.

Tilladelsen til fjernelse af spærring.