Kreaturovergange i Mellerup

Etablering af overgang til kreaturer – græsning af strandenge

29. april 2016 - Oprettet af Lone Jørgensen

Der er givet tilladelse til 2 kreaturovergange til sikring af adgang for kreaturer i Mellerup Kogræsserforening til græsning/ naturpleje af strandengene.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klagefristen udløber den 27. maj 2016 kl. 23.59.

Tilladelsen til kreaturovergange - kortmateriale