Carlsberg Grøften - rørunderføring

Randers Kommune har givet tilladelse til forlængelse af rørunderføring under E45 ved Carlsberg Grøften

31. januar 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen.
Klagen skal være skriftlig i Klageportalen.

Tilladelsen