Alling Å vandløbsopmåling

Kommunerne Norddjurs -, Syddjurs -, Favrskov – og Randers vil i den kommende periode få opmålt Alling Å.

23. september 2016 - Oprettet af Lone Jørgensen

Arbejdet udføres i forbindelse med revisionen af vandløbsregulativet og opmåles af firmaet Orbicon. 

Under opmålingen registreres gamle og nye dræn, såfremt de er synlige og markeret. 

Bredejere opfordres derfor til at markere dræn tydeligt med en stok eller lignende, så de kan blive målt ind og indført i det reviderede regulativ. 

Markering af dræn bør ske snarest. 

Spørgsmål til opmålingen kan ske til Hanne Wind-Larsen, tlf. 2544 1686 eller pr. e-mail: hwl@randers.dk