Tillæg til spildevandsplan - Udvidelse af Randers Havn

Tillæg til spildevandsplan for udvidelse af Randers Havn blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 8. september 2016.

13. september 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 22. juni 2016 - 17. august 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan - Udvidelse af Randers Havn