Tillæg til spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning af et tidligere erhvervsareal i Over Hornbæk blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 28. april 2016.

02. maj 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 10. februar 2016 - 6. april 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 34