Tilladelse til udledning af overfladevand fra Gimming

Randers Kommune har den 22. september 2016 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra Gimming. Overfladevand udledes til Rismølle Bæk.

22. september 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

I forbindelse med separatkloakering af Gimming har Randers Kommune har den 22. september 2016 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra udløbet M01U068 ved Gimming. Inden udledning til Rismølle Bæk ledes overfladevand igennem et regnvandsbassin, som renser og forsinker overfladevand inden udledning til bækken.

Tilladelse

Bilag - placering af bassin

Bilag - skitse af bassin og udløb