Tilladelse til nødoverløb fra spildevandspumpestation til Neder Romalt Bæk

Randers Kommune har den 7. november 2016 givet tilladelse til etablering af et nødoverløb fra spildevandspumpestation til regnvandsledning. Regnvandsledningen har udløb i Neder Romalt Bæk.

07. november 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

I forbindelse med ændring af nødoverløb fra pumpestationen PR21 ved Romalt har Randers Kommune har den 7. november 2016 givet tilladelse til etablering af et nødoverløb fra spildevandspumpestationen til regnvandsledning ved pumpestationen. Regnvandsledningen udløber til Neder Romalt Bæk.

Tilladelse

Bilag til tilladelse