Tilladelse til midlertidig udledning af opspædet spildevand fra Jennum til Køllebækken

Randers Kommune har den 11. maj 2016 givet tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra Jennum. Overfladevand udledes til Køllebækken.

11. maj 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

Tilladelse til udledning af opspædet spildevand

Bilag til tilladelse - Kort

Afgørelsen kan påklages frem til den 8. juni 2016