Tilladelse til bortledning af vand til Nørreåen i forbindelse med grundvandssænkning ved Ålum

Randers Kommune har den 20. december 2016 givet tilladelse til bortledning af vand til Nørreåen i forbindelse med grundvandssænkning ved Ålum.

20. december 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

I forbindelse med etablering af regnvandsbassin i Ålum har Randers Spildevand A/S søgt om tilladelse til bortledning af vand fra grundvandssænkning. Randers Kommune har den 20. december 2016 givet tilladelse til bortledning af vand. I forbindelse med sagsbehandlingen er ansøgningen blevet VVM-screenet. Randers Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke indebærer væsentlige påvirkninger på miljøet. Den midlertidige grundvandssænkning skal derfor ikke VVM-vurderes.

Tilladelsen kan påklages frem til den 17. januar 2017. Tilladelsen kan ses her:

Tilladelse til bortledning af vand i forbindelse med grundvandssænkning ved etablering af regnvandsbassin i Ålum