Landzonetilladelse til, at opføre en husstandsvindmølle.

Randers Kommune har meddelt landzonetilladelse til, at opføre en husstandsvindmølle.

19. maj 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune her meddelt landzonetilladelse til, at opføre en husstandsvindmølle, på matr. nr. 117 Tustrup Enge, Albæk, med adressen Nedre Vej 116, 8930 Randers NØ.

VVM-screeningsafgørelse, af ovenstående aktiviteter. Klagefristen på begge afgørelser er den 15. juni 2016.