Forslag til tillæg til spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk

Byrådet har vedtaget at sende et forslag til tillæg til spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk i høring.

10. februar 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Byråd vedtog den 8. februar 2016 at sende forslag om tillæg til spildevandsplan i offentlig høring.

Planen omfatter byggemodning af et tidligere erhvervsareal i Over Hornbæk med op til 58 boliger. I forbindelse med byggemodningen etableres der regnvandsbassin i et rekreativt område. Byggemodningen er omfattet af lokalplan 622.

Planforslaget:  Tillæg til spildevandsplan nr. 34Bilag 2Bilag 3, Screening for miljøvurdering

Høringsperioden starter den 10. februar 2016. Eventuelle kommentarer sendes skriftligt til Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C eller mail miljoeogteknik@randers.dk og skal være modtaget senest den 6. april 2016.

Det er besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen. Beslutningen herom kan for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber den 9. marts 2016. Baggrunden for beslutningen er en vurdering af, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser forbundet med planændringen.