Udbyneder, Overgårdsvej 2, 8970 Havndal, ansøgning om miljøgodkendelse

02. marts 2016 - Oprettet af Peter Kruse

Udbyneder, Overgårdsvej 2, 8970 Havndal, ansøgning om miljøgodkendelse. Frist for indsendelse af bemærkninger m.m. er 23. marts 2016.