Demstrup Hovedgaard A/S, 8970 Havndal, Demstrupvej 42A, Ansøgning om miljøgodkendelse.

11. maj 2016 - Oprettet af Peter Kruse

Demstrup Hovedgaard A/S, 8970 Havndal, Demstrupvej 42A, Ansøgning om miljøgodkendelse. Frist for anmodning om at se/kommentere ansøgningsmateriale m.v. er den 25. maj 2016.