Demstrup, Demstrupvej 42A, 8970 Havndal, Udkast til tillæg til miljøgodkendelse.

17. juni 2016 - Oprettet af Peter Kruse

Demstrup, Demstrupvej 42A, 8970 Havndal, Udkast til tillæg til miljøgodkendelse. Frist for indsendelse af bemærkninger er den 1. august 2016.