8983 Gjerlev J, Vorhøjvej 12, miljøgodkendelse af udbringningsarealer.

22. august 2016 - Oprettet af Peter Kruse

8983 Gjerlev J, Vorhøjvej 12, miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Klagefristen er den 21. september 2016.