Østerkæret 10, 8990 Fårup, Tilladelse til etablering af malkestald.

13. maj 2016 - Oprettet af Peter Kruse

Østerkæret 10, 8990 Fårup, Tilladelse til etablering af malkestald. Klagefrist er den 10. juni 2016.