Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse

Efter at Naturstyrelsen har udført geologisk kortlægningen for den nordligste del af kommunen, har Natur og Miljø udarbejdet dels en rammeindsatsplan med resultater, mål og retningslinjer dels målrettede delindsatsplaner for hvert af områdets 11 vandværker.

09. november 2015 - Oprettet af Jan Hansen

Ramme- og delindsatsplaner har været forelagt for Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og er godkendt i Miljø- og teknikudvalget den 11. juni 2015. De sendes hermed i en lovbefalet 12 uges offentlig høring, hvor alle har lov til at kommentere dem. Den offentlige høring løber fra 11. september til 4. december 2015.

Planerne samt mulighed for at kommentere dem kan findes på følgende link: Indsatsplaner for Asferg-Udbyneder området.