Viborgvej 431, 8920 Randers NV – Ansøgning om nedrivning

Ansøgning om nedrivning vedr. bevaringsværdig bygning, Viborgvej 431, matr.nr. 8 a, Læsten by, Læsten

11. januar 2016 - Oprettet af Merethe Bering

Nedrivningsanmeldelse vedr. ovennævnte bygning offentliggøres hermed i henhold til Bygningsfredningsloven § 18 med en indsigelsesfrist på 4 uger, gældende fra 11. januar 2016 til 8. februar 2016.

Bygningen, som er en landbrugsbygning / udlænge er registreret med saveværdi 4.

Sagsmateriale: Sagsrapport Viborgvej 431 

Hvis du har bemærkninger, kan du sende dem skriftligt til Miljø og Teknik, Plan, Laksetorvet 1, 8900 Randers C. eller til plan@randers.dk, senest 8. februar 2016.