Stenkildevej 25, Udbyneder - Ansøgning om nedrivning

Ansøgning om nedrivning vedr. bevaringsværdig bygning – Stenkildevej 25, Udbyneder - matr.nr. 29q, Udbyneder By, Udbyneder

12. november 2015 - Oprettet af Merethe Bering

Nedrivningsanmeldelse vedr. ovennævnte bygning offentliggøres hermed i henhold til Bygningsfredningsloven § 18 med en indsigelsesfrist på 4 uger, gældende fra 21. december 2015 til 18. januar 2016.
Bygningen, som er i dårlig stand, er registreret med saveværdi 4.

Sagsmateriale: Saveregistrering

Hvis du har bemærkninger, kan du sende dem skriftligt til Miljø og Teknik, Plan, Laksetorvet 1, 8900 Randers C. eller til plan@randers.dk, senest 18. januar 2016.