Mariagervej 355, Bjergby - Ansøgning om nedrivning

Ansøgning om nedrivning vedr. bevaringsværdig bygning 1, stuehus ved firlænget gård – Mariagervej 355, matr.nr. 5, Bjergby By, Borup

07. januar 2016 - Oprettet af Merethe Bering

Nedrivningsanmeldelse vedr. ovennævnte bygning offentliggøres hermed i henhold til Bygningsfredningsloven § 18 med en indsigelsesfrist på 4 uger, gældende fra 7. januar 2016 til 4. februar 2016.

Bygningen er registreret med saveværdi 4.

Samtlige bygninger i gårdanlægget, som er stærkt forfaldent, ønskes nedrevet.

De øvrige bygninger har bevaringsværdi 5 – 6.

Sagsmateriale: Besigtigelsesnotat Mariagervej 355 og Saveregistrering Mariagervej 355

Hvis du har bemærkninger, kan du sende dem skriftligt til Miljø og Teknik, Plan, Laksetorvet 1, 8900 Randers C. eller til plan@randers.dk, senest 4. februar 2016.