Åløbet 6, Øster Tørslev - Ansøgning om nedrivning

Ansøgning om nedrivning vedr. bevaringsværdig bygning, stuehus ved firlænget gård, Åløbet 6, Ø. Tørslev - matr.nr. 7a, Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev

13. november 2015 - Oprettet af Merethe Bering

Nedrivningsanmeldelse vedr. ovennævnte bygning offentliggøres hermed i henhold til Bygningsfredningsloven § 18 med en indsigelsesfrist på 4 uger, gældende fra 12. november 2015 til 10. december 2015.

Bygningen er registreret med saveværdi 4.

De øvrige bygninger – sidelængerne, er registreret med saveværdi 5, og ønskes ligeledes nedrevet.

Sagsmateriale: Saveregistrering Åløbet og Foto Åløbet

Hvis du har bemærkninger, kan du sende dem skriftligt til Miljø og Teknik, Plan, Laksetorvet 1, 8900 Randers C. eller til plan@randers.dk, senest 12. december 2015.