Vandløbsopmåling af Vorning Å og Skals Å.

Viborg, Mariagerfjord og Randers Kommuner foretager i perioden februar 2016 til og med december 2016 opmåling af Vorning Å og Skals Å til og med 2,5 km opstrøms Gråkær Bro.

12. januar 2016 - Oprettet af Lone Jørgensen

Arbejdet udføres i forbindelse med revision af vandløbsregulativerne for begge vandløb.

Under opmålingen registreres nye og gamle dræn. Bredejere opfordres derfor til at markere disse tydeligt med en stok eller lignende, så de kan blive målt ind og indført i det reviderede regulativ.

Markeringen af dræn skal ske inden torsdag den 4. februar 2016.

Har du spørgsmål til opmålingen kan du henvende dig til:
Viborg Kommune, Karina Amdi Sørensen tlf. 87875572 eller e-mail: 8ks@viborg.dk,

Mariagerfjord Kommune, Mette Elisabeth Bramm tlf. 97113710 eller e-mail: mebra@mariagerfjord.dk og

Randers Kommune, Anne Margrethe Wegeberg, tlf. 89151611 eller e-mail: anne.margrethe.wegeberg@randers.dk.