Randers Havn, regulering af vandløb.

Der er givet tilladelse til regulering af Kristrup Landkanal samt en række afvandingskanaler i forbindelse med anlæg af nyt havneområde, lokalplanområde 567.

Randers Havn

21. december 2015 - Oprettet af Lone Jørgensen

Afgørelsen kan påklages Natur og miljøklagenævnet.

En eventuelt klage skal være skriftlig og sendes til Randers kommune senest den 18. januar 2016.
Tilladelse til regulering af vandløb Randers Havn