Gimming - etablering af regnvandsbassin

Randers Spildevand A/S får hermed dispensation fra Vandløbslovens § 12 stk. 1.51 til etablering af et nyt regnvandsbassin.

01. december 2015 - Oprettet af Lone Jørgensen

Regnvandsbassinet etableres indenfor den i vandløbsregulativet for Rismølle Bæk af 1996, fastlagte arbejdsbræmme på 8 m.

 Dispensation indenfor vedligeholdelseszonen og kortbilag