Fussing Møllebæk - restaurering

Der er givet tilladelse til restaurering af Fussing Møllebæk ved fjernelse af spærring ved Fussing Møllesø.

07. december 2015 - Oprettet af Lone Jørgensen

Herunder etablering af et nyt vandløbstracé og en jordvold syd om søen, samt sænkelse af vandstanden i oversvømmet tidligere engområde vest for Fussing Møllesø.
Tilladelse til restaurering af Fussing Møllebæk  
tværsnit 
Plan og længdeprofil 
VVM-Screening.