Fåresti Bæk, frilægning af rørlagt strækning.

Tilladelse og dispensation til frilægning af rørlagt strækning af Fåresti Bæk (Vandplanindsats RIN00676)

21. december 2015 - Oprettet af Lone Jørgensen

Der er givet tilladelse og dispensation til frilægning af rørlagt strækning af Fåresti Bæk (Vandplanindsats RIN00676)

Eventuelle klager skal være skriftligt og gennem klageportalen. Klagefristen udløber den 18. januar 2016.

Tilladelse efter Vandløbslovens §17 og 37 samt disp efter NBL 3 ,  
Kortbilag Indsatsområde
Forundersøgelse Faaresti Bæk