Elfiskeri 2015

Forslag til Arbejdsplan elfiskeri Randers kommune 2015, alle steder 100 m

09. november 2015 - Oprettet af Lone Jørgensen

Mandag 2/11 2015

Rismølle Bæk ved Toldbodgade v. kolonihaverne
Rismølle Bæk ved Lemstien ”Jernbanestien”
Albæk Møllebæk v. Vangvej 57
Brusgård Møllebæk under den nye motorvej
Hov Bæk op og nedstrøms Clausholmvej

 

Tirsdag 3/11 2015

Fåresti Bæk opstr. Hastrupvej på begge sider af rørlægningen 
Spentrup Hastrup Bæk opstrøms Mariagervej
Blegvad bæk, Mariagervej, Bjergbyvej
Kåt Bæk v. Fårup opstrøms jernbanen

Onsdag 4/11 2015

Råsted Bæk, v Skovvadbrovej, Hobrovej
Far Bæk opstrøms. Langåvej og Randersvej

 

Torsdag 5/11 2015

Fussing Møllebæk nedstrøms Grovebakkevej
Rød Bæk, Ålum, v Gl Viborgvej
Ø. Velling Bæk i skoven opstrøms overkørsel i engen 
El Bæk ved Milskovvej
El Bæk ved skyttehus opstrøms jernbanen