Tilladelse til udledning af overfladevand ved Nørbæk

Randers Kommune har den 10. november 2015 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra Nørbæk.

10. november 2015 - Oprettet af Jakob Aarup

Tilladelse til udledning af overfladevand fra udløb PU18.02 og PU18.03 ved Nørbæk til Skals Å

Bilag til tilladelse - Kort over udledninger og bassiner

Afgørelsen kan påklages frem til den 8. december 2015.