Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved ny pumpestation ved Thorsmarken til Rismølle Bæk

Randers Kommune har den 16. november 2015 givet tilladelse til etablering af overløb med spildevand ved ny pumpestation ved Thorsmarken på matr. 28k, Mejlby By, Linde til Rismølle Bæk

25. november 2015 - Oprettet af Jakob Aarup

Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved ny pumpestation ved Thorsmarken på matr. 28k, Mejlby By, Linde til Rismølle Bæk

Kortbilag

Afgørelsen kan påklages frem til den 14. december 2015