Årsregnskaber

Byrådet i Randers Kommune godkendte den 23. april regnskabet for 2017. Offentliggørelsen af regnskabet sker i tre publikationer: Randers i tal 2017, årsberetning 2017 samt det tilhørende bilagshæfte. Link til disse findes under borgmesterens indledning.

Borgmester Torben Hansen indleder årsberetningen således:

"Med denne årsberetning gøres der status for Randers Kommunes regnskabsresultat i 2017. Samlet set er der tale om et tilfredsstillende resultat, der betyder, at kommunens likviditet er på et fornuftigt niveau ved årsskiftet 2017-18. Dette skyldes bl.a. lavere ledighed samt mindre udgifter til renter. Regnskabet viser dog samtidigt, at de store serviceområder er under pres. Derfor skal der på disse områder særlig opmærksomhed på at genoprette balancen i økonomien i 2018.

Samlet set betragter jeg resultatet for 2017 som et fornuftigt grundlag for budgetåret 2018 og den kommende budgetlægning for 2019. Dog med understregning af, at der på alle niveauer i organisationen, er behov for at fastholde fokus på en løbende stram økonomistyring. En sund økonomisk base er forudsætningen for mange af de ting vi gerne vil opprioritere og gøre bedre. Der er derfor brug for, at vi får bragt balance i økonomien på de store serviceområder og hos de aftaleenheder der i øvrigt har haft et for højt forbrug.

Rigtig god læselyst."

Randers i tal 2017        Bilagshæfte 2017

I nedenstående tabel finder du årsregnskaberne for de foregående år.

Regnskabsår

Dato for godkendelse

Regnskab 

2016

 2. maj 2017

Randers Kommune i tal 2016

Årsberetning 2016

Bilagshæfte 2016

2015 

25. april 2016 

Årsberetning 2015

Bilagshæfte 2015

2014

20. april 2015

Årsberetning 2014

Bilagshæfte 2014

2013

19. maj 2014

 Årsberetning 2013

Bilagshæfte 2013

2012

13. maj 2013

 Årsberetning 2012

Bilagshæfte 2012

2011

21. maj 2012

 Årsberetning 2011

Bilagshæfte 2011

2010

23. maj 2011

 Årsberetning 2010

2009

10. maj 2010

Årsberetning 2009

2008

11. maj 2009

 Årsberetning 2008

2007

26. maj 2008

 Årsberetning 2007