Genudbetaling af afviste betalinger

Der foretages daglig kontrol af udbetalingssystemerne for afvisninger. Kontrollen foretages via Doc2Archive (KMD) og køindikatorer (Prisme). Alle udbetalingstyper kontrolleres for ikke gennemførte beløb.

Ikke gennemførte/afviste beløb kan skyldes fejl i kontonummer eller manglende NemKonto.

Afvisningerne bogføres til indtægt på konto 859.959.60-04 og til udgift på 805.010.60-05 (Nordea).

Firmaer/personer, som de afviste beløb vedrører, kontaktes for at få korrekt konto.

Herefter udbetales beløbet.

Ved udbetaling udlignes mellemregningskonto.

Der foretages daglig afstemning af både bank- og mellemregningskonto.